Kontakt

Wild X har kontor, kurslokaler og postadresse i Høybråtenveien 15 – 1055 – Oslo.

Telefon:
Sentralbord:            40 09 09 41
Generalsekretær: 47 36 40 03

E-post: kurs@wildx.no