Om Jegerprøven

Siden 1986 har alle som skal begynne å jakte i Norge vært nødt til å avlegge jegerprøve. Jegerprøven er en offentlig eksamen som kan avlegges etter at man har deltatt på et obligatorisk jegerprøvekurs.

baalkjele

Jegerprøvekurs tilbys av flere organisasjoner gjennom et studieforbund og følger et opplegg fastsatt av Miljødirektoratet. Alle jegerprøveinstruktører som har ansvar for kurs er autorisert av Miljødirektoratet.

Selve jegerprøvekurset består av ni samlinger som fordeler seg slik:

 1. Samling – Jakt og holdninger
  2. Samling – Våpen og våpenlovgivningen
  3. Samling – Human og sikker jakt i praksis
  4. Samling – Artskunnskap
  5. Samling – Lover og forskrifter
  6. Samling – Skyting og fangst
  7. Samling – Jaktformer og ettersøk
  8. Samling – Jakthunder og dressur
  9. Samling – Ivaretakelse av viltet

Vil du vite mer om innholdet i hver samling, sjekk ut hele studieplanen hos Miljødirektoratet.

Vi anbefaler på det sterkeste Den Nye Jegerprøveboka fra Vigmostad og Bjørke forlag som kursbok. Boka selges til våre kursdeltakere for kr. 360, mot normal utsalgspris 399. Kapitlene i boka følger samlingene på jegerprøvekurset, den har et lettfattelig språk, gode illustrasjoner og er den foretrukne læreboka blant norske jegerprøveinstruktører.

Eksamen arrangeres av den kommunen man bor i. Eksamen foregår elektronisk i et godkjent testsenter. Den består av femti spørsmål med flere svaralternativer. Man må svare riktig på minst 40 spørsmål for å bestå.

Eksamen kan avlegges på bokmål, nynorsk eller engelsk. Har man behov for lesehjelp eller ekstra tid til eksamen, melder man fra om dette til oss som kursarrangør, og vi melder dette videre. Har man behov for tolk på eksamen klarer vi, hvis vi får beskjed ved påmelding til kurset, å skaffe eksamenstolk til de fleste språk for våre deltakere.

Deltakerne skal selv melde seg opp til eksamen og for å melde seg opp må man betale en eksamensavgift til staten. Betaling av eksamensavgift og oppmelding til eksamen gjøres på nettstedet jegerproveeksamen.no

På dette nettstedet finnes det også en testeksamen, slik at man får et innblikk i hvordan eksamen ser ut, hvordan spørsmålene er formulert, og man får testet sine kunnskaper.

I Oslo er det Norges Jeger- og Fiskerforbund som på vegne av kommunen arrangerer eksamen. Det gjennomføres eksamen minst en gang i måneden, og eksamenslokalet er i Heimevernshuset i Smithsvingen 15.

Alle kurs i regi av Wild X skjer i samarbeid med Studieforbundet Næring og Samfunn.